PROJEKTY

Pozývame vás stať sa členom Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku!
V súčasnosti je členstvo v asociácii úplne bezplatné.
„Dobro“
projekt na pomoc chorým deťom a sirotám z Ukrajiny
Predstavenie humanitárneho ukrajinsko-slovenského projektu "DOBRO" organizovaného Medzinárodnou asociáciou lekárov a zdravotníkov na Slovenku