PROJEKTY

Pozývame vás stať sa členom Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku!
V súčasnosti je členstvo v asociácii úplne bezplatné.
Predstavenie humanitárneho ukrajinsko-slovenského projektu "DOBRO" organizovaného Medzinárodnou asociáciou lekárov a zdravotníkov na Slovenku
Predstavenie projektu organizovaného Medzinárodnou asociáciou lekárov a zdravotníkov na Slovenku s cieľom jednak ich motivovať k pohybu ako aj pomôcť im vo vytváraní vzájomných priateľských vzťahov a budovaniu miestnej komunity
Predstavenie projektu športového a rehabilitačného centra pre osoby so zdravotným postihnutím a veteránov
Užhorod
Jedinečný autorský rehabilitačný program pre vojakov, veteránov a ľudí postihnutých agresiou ruskej federácie