PROJEKT

PUBLIC HEALTH

"Športovo-rehabilitačné centrum pre zdravotne postihnutých a vojnových veteránov" Zakarpatskej regionálnej pobočky Ukrajinskej federácie športu zdravotne postihnutých s poškodením pohybového aparátu
Európa potrebuje sieť komunitných zdravotných stredísk
a komplexných rehabilitačných centier, ktoré by uľahčili poskytovanie zdravotníckych služieb utečencom a uľahčili ich integráciu. Slovensko sa môže stať vzorovým pracoviskom. Zhodli sa na tom účastníci slovensko-ukrajinského okrúhleho stola, ktorý v Užhorode a Bratislave zorganizovalo Medzinárodné združenie lekárov na Slovensku a jeho partneri.
Účastníci sa zhodli na tom, že riešením by mohlo byť vytvorenie európskej siete verejných zdravotníckych a komplexných rehabilitačných centier ako typických inovačných centier so špičkovými technológiami a pracovnými miestami s vysokými príjmami pre utečencov aj obyvateľov krajín, ktoré poskytujú útočisko Ukrajincom. Lekári z Ukrajiny budú poskytovať svoje služby v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Aj keď nebudú môcť vykonávať svoju prax v plnom rozsahu, budú môcť výrazne zjednodušiť proces prijímania pacientov do miestneho systému zdravotnej starostlivosti, napríklad prenosom údajov z ukrajinských databáz alebo vykonávaním anamnézy. Okrem toho by centrá mali využívať najnovšie poznatky telemedicíny a ďalšie inovácie.

Ministerstvo pre záležitosti veteránov Ukrajiny: "Rozsiahla agresia Ruskej federácie voči Ukrajine si vyžaduje vytvorenie plnohodnotného systému starostlivosti o duševné zdravie a psychosociálnej podpory. Počet obrancov Ukrajiny, ktorí budú po víťazstve potrebovať takúto pomoc, sa odhaduje na viac ako 1 milión ľudí. A to nezahŕňa civilné obyvateľstvo."
Cieľom športového a rehabilitačného centra je úplné obnovenie stratených funkcií tela a zotavenie sa z bolestivého stavu. Ak to nie je možné, cieľom je čiastočné obnovenie alebo kompenzácia narušenej alebo stratenej funkcie, obnovenie pracovnej schopnosti alebo rekvalifikácia v rehabilitačnom centre.
Typy poskytovanej rehabilitácie:
- Liečebná rehabilitácia - obnovenie normálneho fyzického stavu pacienta;
- Psychologická a pedagogická rehabilitácia;
- Športová a kondičná rehabilitácia;
- Sociálna rehabilitácia;
- Psychologická rehabilitácia