INFORMÁCIE
PRE zdravotníka

Pozývame vás stať sa členom Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku!
V súčasnosti je členstvo v asociácii úplne bezplatné.
Sekcia “Informácie pre praktikujúceho lekára” bola vytvorená s cieľom pomôcť zahraničným kolegom, ktorí sa chcú zoznámiť so slovenským zdravotníckym systémom, spôsobmi liečenia, oficiálnymi zdrojmi na vykonávanie praxe na Slovensku. Tu budeme uverejňovať informácie (články, protokoly a inovácie) v slovenskom alebo anglickom jazyku s krátkym výťahom po rusky, ukrajinsky alebo po anglicky.
Všeobecné informácie o uznávaní lekárskych diplomov na Slovensku