SLOVENSKO-UKRAJINSKÝ MEDZINÁRODNÝ

VEDECKÝ A PRAKTICKÝ OKRÚHLY STÔL

Utečenci z Ukrajiny potrebujú

zdravotnú a psychologickú starostlivosť

7.júla 2022

Európa potrebuje sieť centier verejného zdravia a komplexnej rehabilitácie pre uľahčenie poskytovania zdravotných služieb pre utečencov a pre ich jednoduchšiu integráciu a Slovensko by sa mohlo stať ukážkovým modelovým pracoviskom. Zhodli sa na tom účastníci slovensko – ukrajinského okrúhleho stola, ktorý v Užhorode a v Bratislave zorganizovala Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku spolu s partnermi.
Vojna na Ukrajine spôsobila veľký pohyb obyvateľstva, ktorí utekajú pred rizikom, ale aj zo zničených oblastí. Ich život v krajinách EÚ je determinovaný lokálnou legislatívou, ktorá nerátala s tak veľkým počtom utečencov a so zdravotnými systémami, ktoré kapacitne ledva pokrývajú lokálny dopyt. Aj preto je potrebné zadefinovať fungovanie nie len lekárskej a zdravotnej starostlivosti, ale aj uplatnenie expertov z Ukrajiny v krajinách, kde si nájdu útočisko. Rokovalo sa aj o zriadení rodinných kliník pre mamy s deťmi z Ukrajiny, kde by sa ako na území konzulátu poskytovali služby ukrajinskými občanmi ukrajinským občanom, aby sa vyhlo byrokratickým úkonom spojeným s uznaním kvalifikácii lekára. Lekári by vedeli dochádzať z blízkeho Užhorodu do takého centra v Košiciach, príp. sa usadiť pri klinike a tak trochu uvoľniť nápor na slovenský systém zdravotníctva.
Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku preto zorganizovala dvojicu okrúhlych stolov, jeden na Ukrajine v Užhorode a druhý na Slovensku v Bratislave, kde sa snažili experti z oboch krajín hľadať riešenia situácie a najmä akútneho nedostatku diagnostických kapacít pre utečencov.
Účastníci sa zhodli, že riešením by mohlo byť vytvorenie európskej siete centier verejného zdravia a komplexnej rehabilitácie ako typických inovatívnych centier s high-tech a vysokopríjmovými pracoviskami pre samotných utečencov, ako aj pre obyvateľov krajín, ktoré Ukrajincom poskytujú prístrešie. V princípe by v nich poskytovali svoje služby lekári z Ukrajiny v súlade s lokálnou legislatívou. Aj keď by nemohli vykonávať celú šírku svojej praxe, vedeli by výrazne zjednodušiť proces prijatia pacienta do lokálnej zdravotnej schémy – napríklad prenosom dát z Ukrajinských databáz, či určením anamnézy. Centrá by mali navyše využívať najmodernejšie poznatky z telemedicíny a iné inovácie.
Druhou, výraznou funkciou by bolo poskytovanie psychologickej podpory, kde je aktuálne najviac pociťovaná bariéra. „Utečenci, najmä deti, majú množstvo traumatických zážitkov s ktorými sa nedokážu samé vysporiadať. Psychologická pomoc je však vďaka jazykovej bariére problematická, navyše na Slovensku máme aj nedostatok lekárov a hlavne pediatrov,“ upozorňuje zakladateľka Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku Aľlona Kurotová.
Aj tu však existujú príležitosti pre slovenské zdravotníctvo. V súčasnosti naša legislatíva neumožňuje jednoduché prijatie lekárov z tretích krajín, hoci máme nedostatok vlastných. „Lex Ukrajina niektoré komplikácie odstránil, no stále je to málo a nejde o systémové riešenia,“ pripomína Kurotová.
Problém je napríklad neuznanie vzdelania pediatrov, hoci v susednej Českej republike s tým nemajú žiaden problém. Aj samotný proces uznania vzdelania a realizácie štátnej skúšky je pre potenciálnych lekárov problematický z hľadiska financií aj času. „Pre mnohých je jednoduchšie odísť do inej krajiny, než bojovať s našou administratívou,“ hovorí Kurotová.
Účastníci okrúhleho stola sa zhodli, že je potrebné ako medzičlánok vybudovať sieť centier, kde bude Ukrajincom poskytnutá aspoň nejaká zdravotná a psychologická podpora napríklad na báze komerčného zdravotného poistenia, ktoré by hromadne poistil všetkých odídencov na našom území napríklad na rok. Do budúcna by sa tento produkt mohol byť využitý pre všetkých cudzincov, ktorí už roky trpia absenciou ponuky zdravotného poistenia blízkemu verejnému. Tieto centrá budú aj príležitosťou pre prehĺbenie spolupráce našich krajín, keďže ich potreba nevymizne hneď po skončení vojny, ale budú potrebné aj v nasledujúcich rokoch, kedy sa bude Ukrajina obnovovať.

Okrúhly stôl organizovala Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku v spolupráci s Národnou vedeckou a technologickou asociáciou Ukrajiny a s podporou Národnej akadémie lekárskych vied Ukrajiny.

FOTO Z PODUJATIA

HLÁSENIA

Vízia problému rehabilitácie utečencov z Ukrajiny z hľadiska zaťaženia zdravotníctva v SR

Dr. Tatul Hakobyan
zástupca WHO v Slovenskej republike
Pozrieť video
Centrum pre verejné zdravie a komplexnú rehabilitáciu ako pilotný projekt verejno-súkromného partnerstva s účasťou poisťovníctva - prezentácia projektu na vytvorenie rehabilitačných centier pre ukrajinských utečencov v Slovenskej republike

Alona Kurotová
zakladateľka Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku
Pozrieť video
Zabezpečovanie zdravotnickej a inej pomoci pre ukrajincov v Žilinskom samosprávnom kraji

PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MHA
Pozrieť video
Možnosti bilaterálnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom v oblasti pomoci ukrajinským utečencom

Viktor Petrov
hepatológ, riaditeľ a majiteľ siete polikliník „Prevencia“ na západnej Ukrajine
Pozrieť video
Vízia problému utečencov z Ukrajiny z hľadiska zaťaženia sociálnej oblasti
politiky a systému zdravotnej starostlivosti v SR

Danche Gudeva Nikovska
zástupca UNICEF v SR
Pozrieť video
Energeticky účinné biotechnologické metódy čistenia odpadových vôd ako súčasť infraštruktúry decentralizovaného systému

Aidas Štelmokas
spoločnosť IRECA (Litva)
Pozrieť video
Praktické skúsenosti zo spolupráce ukrajinských lekárov na Slovensku

Yana Zhadan
psychológ
Snizhana Eremenko
pediater
Pozrieť video
Ako zabezpečiť zdravie miestnych obyvateľov a utečencov pod vplyvom bezprecedentných moderných výziev spôsobených ruskou agresiou na Ukrajine: pohľad praktika

Ivan Drohobetskyi
Predseda Polianskeho zlúčeného územného združenia
(Mukačevský okres, Zakarpatská oblasť)
Pozrieť video
Uvítací prejav

Igor Kuzin
Zástupca ministra zdravotníctva Ukrajiny
Pozrieť video
Inovatívna technológia rýchlej diagnostiky a korekcie funkčného stavu organizmu na základe digitálnych metód analýzy EKG a variability srdcovej frekvencie pomocou metód umelej inteligencie

Iľja Čajkovskij
vedúci oddelenia klinickej kybernetiky Ústavu kybernetiky Národnej akadémie vied Ukrajiny, Ph.D., MUDr.
Pozrieť video
Infraštruktúra pre ochranu zdravia a života: modulárne mobilné a autonómne riešenia problému čistenia znečistenej vody na kvalitu pitnej s paralelnou výrobou „živej vody"

Maksim Kokar
zástupca spol. ASIO tech.,
Brno, Česko
Pozrieť video
Možnosti zapojenia IT inovácií do zdravotnej starostlivosti (telemedicína), ako aj do realizácie projektu na vytvorenie rehabilitačných stredísk

Mario Lelovsky
IT Asociácia Slovenska (ITAS)
Pozrieť video
Ukrajinskí lekári ako príležitosť na riešenie problémov utečencov a dlhodobého nedostatku lekárov na Slovensku

Marian Neradny
koordinátor pomoci Ukrajine pri Medzinárodnom združení lekárov a zdravotníckych pracovníkov na Slovensku
Pozrieť video
Softvérový a hardvérový komplex biorezonančnej diagnostiky a terapie ako technologický základ moderného Centra verejného zdravia a komplexnej rehabilitácie (s videoprezentáciou Centra integratívnej medicíny)

Olena Taranenko
riaditeľka centra AltiMed, Ph.D.
Pozrieť video
Individualizovaná zdravá výživa v kontexte riadenia krátkeho potravinového reťazca s prihliadnutím na špecifickú etnokultúrnu tradíciu a nový pohľad na národnú klenotnicu tradičných jedál

Nadiya Boyko
vedúca Katedry klinickej laboratórnej diagnostiky a farmakológie Užhorodskej národnej univerzity, Ph.D., prof.
Pozrieť video
Možnosti zapojenia IT inovácií do zdravotnej starostlivosti (telemedicína), ako aj do realizácie projektu na vytvorenie rehabilitačných centier

Sergiy Kutsevlyak
riaditeľ zdravotníckej IT spoločnosti Medstar Solutions LLC
Pozrieť video
Moderné inovatívne rehabilitačné technológie

Sergej Pavlov
profesor Katedry biomedicínskeho inžinierstva, Národná technická univerzita Vinnycja, Ph.D.
Pozrieť video
Uvítací prejav

Taras Golub
poradca podpredsedu vlády pre Európsku euroatlantickú integráciu Ukrajiny
Pozrieť video
Eduard Buraš

Poradca predsedu vlády Slovenskej republiky pre cezhraničnej spolupráce
Pozrieť video
Inovatívna koncepcia ekologického inteligentného mesta zameraného na zdravie ako jadra miestneho systému udržateľného inkluzívneho rozvoja

Juraj Revický
konateľ Konstante s. r. o., ESG Consultant
Pozrieť video
Možnosti prilákania poisťovní a finančných aktivít v rámci projektu vytvorenia rehabilitačných centier pre ukrajinských utečencov na Slovensku

Juraj Chochol
zástupca poisťovni UNION
Pozrieť video
Uvítací prejav

Jurij Kameľčuk
poslanec národnej rady Ukrajiny z 9. zvolania, člen frakcie "Služobník ľudu"
Pozrieť video
Uvítací prejav

Yuriy Mushka
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny v SR
Pozrieť video
Územný systém monitorovania a riadenia verejného zdravia ako inovatívny základ Univerzálneho zdravotného pokrytia a hlavný ťahúň trvalo udržateľného inkluzívneho rozvoja miestnej komunity (Koncepčný teoretický a metodický rámec)

Yuriy Senyuk
podpredseda Národnej vedecko-technologickej asociácie Ukrajiny, akademik Ukrajinskej akadémie vied
Pozrieť video
Yuriy Senyuk

Yuriy Senyuk
podpredseda Národnej vedecko-technologickej asociácie Ukrajiny, akademik Ukrajinskej akadémie vied
Pozrieť video
Príležitosti bilaterálnej spolupráce medzi Ukrajinou a slovenskom v oblasti pomoci ukrajinským utečencom

Jan Figeľ
slovenský politik, bývalý európsky komisár pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, byvalý štátny tajomník MZV a hlavný vyjednávač pre vstup Slovenska do EÚ
Pozrieť video
Videá z vystúpení a prezentácií rečníkov sa budú na stránke objavovať tak, ako budú spracované. Zostaňte naladení na aktualizácie.

PARTNERI PODUJATIA