MEDZINÁRODNÁ ASOCIÁCIA LEKÁROV a ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV na SLOVENSKU

NÁRODNÁ VEDECKÁ a TECHNOLOGICKÁ ASOCIÁCIA UKRAJINY

s podporou

NÁRODNEJ AKADÉMIE LEKÁRSKYCH VIED UKRAJINY

MEDZINÁRODNÁ ASOCIÁCIA LEKÁROV a ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV na SLOVENSKU

NÁRODNÁ VEDECKÁ a TECHNOLOGICKÁ ASOCIÁCIA UKRAJINY

s podporou

NÁRODNEJ AKADÉMIE LEKÁRSKYCH VIED UKRAJINY

SLOVENSKO-UKRAJINSKÝ MEDZINÁRODNÝ

VEDECKÝ A PRAKTICKÝ OKRÚHLY STÔL

EURÓPSKA SIEŤ CENTIER VEREJNÉHO ZDRAVIA

A KOMPLEXNEJ REHABILITÁCIE PRE POTREBY

UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A

OBNOVENIE UKRAJINY

7.júla 2022

Konferenčná sála biznis centra

myhive Vajnorská Tower 1

OKRÚHLY STÔL

za účasti predstaviteľov Ukrajiny a Slovenska
Účel
Odborná diskusia a vedecké a verejné preverenie pilotného modelu Centra verejného zdravotníctva a komplexnej (telesnej, psychosomatickej a sociálno-psychologickej) rehabilitácie ako inovatívneho spôsobu, ako premeniť akútny sociálny problém na ďalšiu príležitosť pre trvalo udržateľný inkluzívný rozvoj územných spoločenstiev krajín umiestnenia ukrajinských utečencov

PRACOVNÉ JAZYKY

slovenčina

ukrajinčina

VÝSLEDKY
IMPLEMENTÁCIE INICIATÍVY

 • Systematické riešenie problémov utečencov
 • Vytváranie pracovných miest na Slovensku pre sociálnych a zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny a ich integrácia
 • Perspektívy rozvoja nového smeru podnikania
 • Využívanie najnovších biomedicínskych technológií a digitálnych platforiem telehealth
 • Rozvoj príležitostí pre inovatívne podnikanie a inštitucionálnych investorov
 • Výhodné prípady pre poisťovne, penzijné fondy a iné rozvojové inštitúcie

SPÍKRI

 • Manuchekr Burkhanov
  Prezident MALnS
 • Mgr. Alona Kurotová, PhD.
  Viceprezidentka MALnS
 • Dmytro Konyshev
  Bývalý šéf TEM Veľvyslanectva Ukrajiny v SR
 • Marian Neradny
  Koordinátor pomoci Ukrajine
 • Yuriy Senyuk
  Podpredseda Národnej vedecko-technologickej asociácie Ukrajiny, akademik Ukrajinskej akadémie vied
 • Yuriy Mushka
  Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny v SR
 • prof. Volodymyr Smolanka
  Rektor Užhorodskej národnej univerzity
 • Vitalij Tsymbaliuk
  Prezident Národnej akadémie lekárskych vied Ukrajiny, akademik
 • Viktor Petrov
  Hepatológ, riaditeľ a majiteľ siete kliník "Prevention" na západnej Ukrajine
 • Mário Lelovský
  IT Asociácia Slovenska (ITAS)
 • Mykola Didukh
  Podpredseda Spoločnosti psychológov Ukrajiny, doktor psychológie, profesor katedry psychológie, Mykolajivská univerzita
 • Ivan Drohobetsky
  Predseda Zjednoteného územného spoločenstva Polyana
  (okres Mukačevo, Zakarpatská oblasť)

PLÁN PODUJATIA

7.júla, štvrtok
09:00
09:00
ÚVOD
9:45 - 12:00
9:45 - 12:00
PANEL І
Vízia zo slovenskej republiky problém komplexnej rehabilitácie ukrajinských utečencov vo svetle perspektív vytvorenia na útemí SR rehabilitačných centier
moderátor: Volodymyr Smolanka, rektor Užhorodskej národnej univerzity, prof.
12:30 - 14:00
12:30 - 14:00
PANEL ІІ
Miesto verejného zdravia a komplexných rehabilitačných centier v kontexte transformácie národných zdravotníckych systémov na základe univerzálneho zdravotného pokrytia Universal Health Coverage: vedecko-metodické a organizačne a manažérske aspekty
moderátor: Volodymyr Smolanka, rektor Užhorodskej národnej univerzity, prof.
14:00 - 14:30
14:00 - 14:30
OBED
14:30 - 15:40
14:30 - 15:40
PANEL ІІІ
Centrá verejného zdravia a komplexnej rehabilitácie ako inovatívne nástroje: technologické, softvérovo-technické a výrobné aspekty
moderátor: Yuriy Senyuk, podpredseda Národnej vedecko-technologickej asociácie, akademik Ukrajinskej akadémie vied
15:50 - 16:00
15:50 - 16:00
Prijatie uznesenia. Uzavretie okrúhleho stola

PARTNERI

Ak sa chcete stať partnerom podujatia, kontaktujte nás na emailovej adrese info@malns.sk alebo telefonicky
+421 908 291 997