MEDZINÁRODNÁ ASOCIÁCIA LEKÁROV a ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV na SLOVENSKU

NÁRODNÁ VEDECKÁ a TECHNOLOGICKÁ ASOCIÁCIA UKRAJINY

s podporou

NÁRODNEJ AKADÉMIE LEKÁRSKYCH VIED UKRAJINY

MEDZINÁRODNÁ ASOCIÁCIA LEKÁROV a ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV na SLOVENSKU

NÁRODNÁ VEDECKÁ a TECHNOLOGICKÁ ASOCIÁCIA UKRAJINY

s podporou

NÁRODNEJ AKADÉMIE LEKÁRSKYCH VIED UKRAJINY

SLOVENSKO-UKRAJINSKÝ MEDZINÁRODNÝ

VEDECKÝ A PRAKTICKÝ OKRÚHLY STÔL

EURÓPSKA SIEŤ CENTIER VEREJNÉHO ZDRAVIA

A KOMPLEXNEJ REHABILITÁCIE PRE POTREBY

UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A

OBNOVENIE UKRAJINY

7.júla 2022

Konferenčná sála biznis centra

myhive Vajnorská Tower 1

OKRÚHLY STÔL

za účasti predstaviteľov Ukrajiny a Slovenska
Účel
Odborná diskusia a vedecké a verejné preverenie pilotného modelu Centra verejného zdravotníctva a komplexnej (telesnej, psychosomatickej a sociálno-psychologickej) rehabilitácie ako inovatívneho spôsobu, ako premeniť akútny sociálny problém na ďalšiu príležitosť pre trvalo udržateľný inkluzívný rozvoj územných spoločenstiev krajín umiestnenia ukrajinských utečencov

PRACOVNÉ JAZYKY

slovenčina

ukrajinčina

VÝSLEDKY
IMPLEMENTÁCIE INICIATÍVY

Systematické riešenie problémov utečencov
Vytváranie pracovných miest na Slovensku pre sociálnych a zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny a ich integrácia
Perspektívy rozvoja nového smeru podnikania
Využívanie najnovších biomedicínskych technológií a digitálnych platforiem telehealth
Rozvoj príležitostí pre inovatívne podnikanie a inštitucionálnych investorov
Výhodné prípady pre poisťovne, penzijné fondy a iné rozvojové inštitúcie

SPÍKRI

Manuchekr Burkhanov
Prezident MALnS
Mgr. Alona Kurotová, PhD.
Viceprezidentka MALnS
Dmytro Konyshev
Bývalý šéf TEM Veľvyslanectva Ukrajiny v SR
Marian Neradny
Koordinátor pomoci Ukrajine
Yuriy Senyuk
Podpredseda Národnej vedecko-technologickej asociácie Ukrajiny, akademik Ukrajinskej akadémie vied
Yuriy Mushka
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny v SR
prof. Volodymyr Smolanka
Rektor Užhorodskej národnej univerzity
Vitalij Tsymbaliuk
Prezident Národnej akadémie lekárskych vied Ukrajiny, akademik
Viktor Petrov
Hepatológ, riaditeľ a majiteľ siete kliník "Prevention" na západnej Ukrajine
Mário Lelovský
IT Asociácia Slovenska (ITAS)
Mykola Didukh
Podpredseda Spoločnosti psychológov Ukrajiny, doktor psychológie, profesor katedry psychológie, Mykolajivská univerzita
Ivan Drohobetsky
Predseda Zjednoteného územného spoločenstva Polyana
(okres Mukačevo, Zakarpatská oblasť)

PLÁN PODUJATIA

7.júla, štvrtok
09:00
09:00
ÚVOD
9:45 - 12:00
9:45 - 12:00
PANEL І
Vízia zo slovenskej republiky problém komplexnej rehabilitácie ukrajinských utečencov vo svetle perspektív vytvorenia na útemí SR rehabilitačných centier
moderátor: Volodymyr Smolanka, rektor Užhorodskej národnej univerzity, prof.
12:30 - 14:00
12:30 - 14:00
PANEL ІІ
Miesto verejného zdravia a komplexných rehabilitačných centier v kontexte transformácie národných zdravotníckych systémov na základe univerzálneho zdravotného pokrytia Universal Health Coverage: vedecko-metodické a organizačne a manažérske aspekty
moderátor: Volodymyr Smolanka, rektor Užhorodskej národnej univerzity, prof.
14:00 - 14:30
14:00 - 14:30
OBED
14:30 - 15:40
14:30 - 15:40
PANEL ІІІ
Centrá verejného zdravia a komplexnej rehabilitácie ako inovatívne nástroje: technologické, softvérovo-technické a výrobné aspekty
moderátor: Yuriy Senyuk, podpredseda Národnej vedecko-technologickej asociácie, akademik Ukrajinskej akadémie vied
15:50 - 16:00
15:50 - 16:00
Prijatie uznesenia. Uzavretie okrúhleho stola

PARTNERI

Ak sa chcete stať partnerom podujatia, kontaktujte nás na emailovej adrese info@malns.sk alebo telefonicky
+421 908 291 997