Zdravotná brožúra

Orientácia a informácie pre utečencov z Ukrajiny na Slovensku
 • Vážení ukrajinskí priatelia, vitajte na Slovensku!
  Záleží nám na vašom zdraví a chceme, aby ste sa v krajine cítili bezpečne. Zdravotná knižka bola vytvorená špeciálne s cieľom poskytnúť informácie o zdravotnej starostlivosti na Slovensku, poskytnúť orientáciu a odporúčanie na lekárske služby, ktoré máte k dispozícii.

  Po získaní štatútu dočasnej ochrany na Slovensku (dočasné útočisko/odídenec) majú dospelí prístup k neodkladnej a nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti. To znamená aj lekársku starostlivosť odporúčanú lekárom na základe výsledkov vyšetrenia. Akékoľvek ďalšie lekárske služby si musíte hradiť na vlastné náklady. Deti do 18 rokov majú prístup k plnej zdravotnej starostlivosti – služby určené odborným lekárom musia byť v nemocniciach poskytované bezplatne. Máte právo navštíviť ktorékoľvek verejné zdravotnícke zariadenie alebo nemocnicu na Slovensku so štatútom dočasnej ochrany.

  Navyše náklady na niektoré predpísané lieky môže čiastočne alebo úplne hradiť vaša štátna poisťovňa. Upozorňujeme, že tlačená verzia Zdravotnej knižky môže byť neaktuálna z dôvodu zmien v slovenskom zdravotníctve.
 • Služby uvedené v tejto brožúre sú organizované spoločne vládou Slovenskej republiky, organizáciami OSN (IOM, UNHCR, UNICEF a WHO), medzinárodnými a miestnymi verejnými organizáciami.
 • Čo nájdete v tejto brožúre?
  4 --> Práva na zdravotnú starostlivosť a poisťovne na Slovensku
  8 --> Kde a ako nájdem lekára?
  9 --> Kliniky a ambulancie pre ukrajinských pacientov po celom Slovensku
  14 --> Programy finančnej podpory pre poskytovanie zdravotníckych služieb
  15 --> Uznávanie ukrajinských lekárskych dokumentov
  16 --> Očkovanie a očkovanie
  19 --> Duševné zdravie a psychosociálna podpora
  26 --> Zdravie žien a tehotenstvo
  32 --> Ukončenie tehotenstva
  32 --> Zubné lekárstvo
  33 --> Onkológia
  35 --> HIV a AIDS
  37 --> Postihnutie
  38 --> Pomoc pre hluchonemých
  39 --> Zriedkavé choroby
  41 --> Jazyk a slovná zásoba
  53 --> Užitočné telefónne čísla a odkazy, všeobecné informácie a čísla
  pohotovostné služby