ONLINE
HLASOVANIE

Podľa čl. 8 ods. 8.3 stanov MALnS si Vám v mene Správnej rady dovoľujem predložiť návrh nových členov Správnej rady MALnS a požiadať Vás podľa čl. 5 ods. 5.9 stanov MALnS o písomné hlasovanie per rollam o návrhu na schválenie nových členov Správnej rady:

Návrh nových členov Správnej rady:
  1. Jana Palenčárová
  2. Iryna Kulyk
  3. Oleh Verhulenko
VYBERTE SI ODPOVEĎ
PRIDAJTE KONTAKTY
Schvaľujete nových členov Správnej rady MALnS podľa predloženého návrhu? *
1. Jana Palenčárová
2. Iryna Kulyk
3. Oleh Verhulenko
Podľa čl. 6 ods. 6.2 stanov MALnS si Vám v mene Správnej rady dovoľujem predložiť návrh na odvolanie predsedu združenia Manuchekhra Burkhanova
Súhlasíte so zmenou stanov tak ako boli navrhnuté správnou radou? Plne znenie nových stanov môžete nájsť tu - https://malns.sk/stanovy-obcianskeho-zdruzenia-malns