Slovensku chýbajú tisícky zdravotníkov

Ukrajinské sestry sa môžu konečne hlásiť do prípravného kurzu.
Príprava pre lekárov a lekárky z tretích krajín už nejakú dobu funguje, aj keď v poslednom období vzniklo narýchlo mnoho kurzov pochybnej kvality. Ostatný zdravotnícky personál takúto možnosť doteraz nemal. V týchto dňoch sa otvára prvý prípravný kurz, ktorý pomôže doplniť chýbajúci zdravotnícky personál hlavne zdravotné a praktické sestry.
Slovenské zdravotníctvo kolabuje nielen pre nedostatok lekárov a lekárok. Ešte akútnejší je nedostatok zdravotných sestier. Za posledné tri roky ich odišli už takmer dve tisícky a ich veková štruktúra ukazuje pokračovanie tohto negatívneho trendu. Ak sa pozrieme na čísla odchádzajúcich zdravotníkov zo slovenského systému, ide o alarmujúci stav. Aj ministerstvo zdravotníctva priznáva, že počet sestier sa výrazne znížil.

Kým v roku 2004 sme mali na Slovensku 6,7 sestry na tisíc obyvateľov, v roku 2022 to bolo už len 5,4 sestry na tisíc obyvateľov. Pritom v krajinách EÚ je priemer 8,1 sestry.
„Ak by sme chceli mať zdravotníctva na úrovni priemeru krajín únie, musíme povedať, že nám v systéme chýba zhruba 15-tisíc sestier,“ píše v tlačovej správe ministerstvo.
V roku 2022 ich zo systému odišlo 632, počas pandémie ďalších takmer tisíc. A už v januári 2023 to je ďalších sto sestier, upozornila nedávno Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.
Pomôcť by mohol príchod zdravotníckeho personálu z tretích krajín, primárne z Ukrajiny. Mnohí z nich už žijú na Slovensku, nemôžu však vykonávať svoje povolanie. A to aj z dôvodu, že neexistuje žiaden komplexný systém ich odbornej prípravy a adaptácie do slovenského zdravotníctva.

Bez prípravy to nejde

„Funkčný systém ich odbornej prípravy by im mal umožniť úspešne absolvovať rozdielové skúšky a následne samostatné vykonávanie zdravotníckeho povolania. Aj to je však len začiatok a našim cieľom je pripraviť ich nielen na úspešné absolvovanie skúšok, ale umožniť im tiež pokračovať vo vzdelávaní a zvyšovaní kvalifikácie na Slovensku, “ vysvetľuje Alona Kurotová z Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku (MALnS).

MALnS preto prichádza s komplexnou prípravou zdravotných a praktických sestier, ktorá pozostáva zo štyroch fáz. „Jednotlivé fázy sa zameriavajú na základy slovenčiny, lekársku a zdravotnícku slovenčinu a právne minimum pre zdravotníckych pracovníkov,“ konštatuje Alona Kurotová.

Kurzy organizuje MALnS v spolupráci s jazykovou školou iCan School a spoločnosťou Med-Integro zaoberajúcou sa integráciou zahraničných zdravotníkov do krajín Európskej únie.

Nevyužitý čas

„Radi by sme zdôraznili, že zavedením dočasnej odbornej stáže v lex Corona a lex Ukrajina sme si síce kúpili čas, presne 18 mesiacov, počas ktorého vieme do nášho zdravotníctva dostať pomerne rýchlo veľké množstvo zahraničných zdravotníkov. Bez odbornej prípravy, ktorá doteraz neexistovala je to však zbytočne premrhaný čas a premárnená príležitosť. Okrem toho už onedlho aj tento vymedzený čas uplynie,“ upozorňuje Marian Neradný zo spoločnosti Med-Integro.

Tiež však treba vyzdvihnúť aktivitu niektorých zdravotníckych zariadení, ktoré sa na nás obracajú a snažia sa tento problém v spolupráci s asociáciou a jej partnermi aktívne riešiť. Skutočným priekopníkom v tejto oblasti je NNG Bory, ktorá si uvedomila, že ani výkon dočasnej odbornej stáže bez adekvátnej jazykovej prípravy nie je možný a už vyše roka v spolupráci s jazykovou školou iCan pripravuje svoje budúce praktické sestry na prácu v tejto špičkovej nemocnici. Jednalo sa však primárne len o prvé dve fázy kurzu, ktorý sme práve sfinalizovali a dávame k dispozícií zahraničným zdravotníkom.
„Funkčný systém ich odbornej prípravy by im mal umožniť úspešne absolvovať rozdielové skúšky a následne samostatné vykonávanie zdravotníckeho povolania. Aj to je však len začiatok a našim cieľom je pripraviť ich nielen na úspešné absolvovanie skúšok, ale umožniť im tiež pokračovať vo vzdelávaní a zvyšovaní kvalifikácie na Slovensku, “ vysvetľuje Alona Kurotová z Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku (MALnS).

MALnS preto prichádza s komplexnou prípravou zdravotných a praktických sestier, ktorá pozostáva zo štyroch fáz. „Jednotlivé fázy sa zameriavajú na základy slovenčiny, lekársku a zdravotnícku slovenčinu a právne minimum pre zdravotníckych pracovníkov,“ konštatuje Alona Kurotová.

Kurzy organizuje MALnS v spolupráci s jazykovou školou iCan School a spoločnosťou Med-Integro zaoberajúcou sa integráciou zahraničných zdravotníkov do krajín Európskej únie.
„V prípade, ak by sa podarilo dohodnúť na preplatení ročného kurzu všetkým ukrajinským zdravotníkom, mohlo by Slovensko získať do systému stovky zdravotníckych špecialistov,“ upozorňuje Alona Kurotová.
Kurz je vhodný nielen pre zdravotné sestry, ale aj pôrodníkov, masérov, laborantov, ošetrovateľov či záchranárov. Ako býva v takýchto prípadoch pravidlom, problém je vo financovaní takýchto kurzov a ak necháme všetky náklady len na samotných zdravotníkov, efekt bude minimálny. Vzhľadom k potrebám slovenského zdravotníctva však vidíme, že za istých okolností existuje možnosť preplatenia všetkých výdavkov za kurz.
Viac o tom, pre koho je kurz určený, ako sa naň dá prihlásiť, aj to ako požiadať o dotáciu, sa dozviete na medics.icanschool.sk >>>

Alona Kurotová a Dream team MALnS