Správy | MALnS

Aký bol náš rok 2022 v MALnS

Náš rok 2022 začal tak ako každý iný rok predtým, množstvom úloh a plánov, ktoré sme mali pred sebou a ako roky predtým, verili sme, že sa nám opäť podarí aspoň trochu zlepšiť situáciu zahraničných lekárov na Slovensku. Covid pomaly doznieval a my sme riešili témy, s ktorými nám nepomohla ani „svetová pandémia“. Na stole už roky ostával problém neuznávania zahraničných pediatrov (hlavne tých ukrajinských) a na pol ceste ostala aj Dočasná odborná stáž (ktorá nezahŕňala praktické sestry ani ambulantnú sféru). Naopak pokrok sme videli vo väčšom pochopení potreby zahraničných zdravotníkov zo strany štátu aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nedoriešená bola stále otázka ich prípravy tak aby zvládli prácu, skúšky a následne aj zvyšovanie kvalifikácie.

Všetky naše plány však zmenil 24.február 2022, keď ruská agresia na Ukrajinu ukončila naše normálne fungovanie. Od tohto dňa sme všetky svoje kapacity, kontakty, čas aj prostriedky venovali pomoci Ukrajine a jej ťažko skúšanému obyvateľstvu. Našou obrovskou výhodou od prvých dní vojny bol fakt, že väčšina našich členov a sympatizantov bola práve z Ukrajiny resp. ovládala ukrajinský alebo ruský jazyk. Už prvý „vojnový“ weekend bol náš team na hraniciach, aby sme sa reálne presvedčili o situácií a potrebách vojnových odídencov. Z našich členov a podporovateľov sme zostavili skupiny lekárov a zdravotníkov, ktorí pomáhali priamo na hraniciach resp. v tábore v Humennom a v tejto práci sa striedali niekoľko mesiacov. Po návrate do Bratislavy sme spolu s Nadáciou AK vytvorili veľký spoločný team 15 dobrovoľníkov a spoločný telegramový účet MALnS / Nadacia AK každý z nás môže pomôcť , ktorý sústreďoval na jednom mieste ľudí a organizácie ochotné pomôcť (ubytovanie, doprava, humanitárna pomoc, poradenstvo) a na druhej strane množstvo odídencov, ktorí práve takúto pomoc potrebovali. V našom spoločnom teame pracovali najrôznejší ľudia , od ukrajinských podnikateľov žijúcich na Slovensku cez zahraničných lekárov, „čerstvých“ odídencov z Ukrajiny , slovenských aj ruských dobrovoľníkov. Boli dni keď sa náš team na krátke obdobie aj zdvojnásobil a prichádzali ľudia, ktorých sme vôbec nepoznali a jediné čo nás spájalo bola snaha pomôcť. Začali sme asi ako všetci tak, že sme sa snažili robiť všetko, organizovali sme dopravu z hraníc , zbierali humanitárnu pomoc , hľadali ubytovanie, posielali lekárov na hranice , evakuovali postihnuté deti z Charkova a podobne. V takomto hektickom období, keď mnohí z nás vymenili zamestnanie a podnikanie za dobrovoľníctvo sme fungovali niekoľko mesiacov, keď sme si v rámci teamu rozdelili úlohy a zameranie. Aj keď sme naďalej sedeli spolu a zdieľali od kancelárie cez telefóny až po autá všetko spoločne, team Nadácie AK sa začal orientovať na pomoc v oblasti vzdelávania a adaptácie odídencov (hlavne detí) v novom prostredí a MALnS sa sústredil na všetko čo bolo spojené zo zdravotníctvom. V tom čase sa na nás obracali ukrajinské nemocnice a kliniky s prosbou o zaslanie liekov a medicínskeho materiálu, ktorého nedostatok začal byť na Ukrajine veľkým problémom. Po zložitých rokovaniach s Ministerstvom zdravotníctva sa nám v apríli podaril malý zázrak a získali sme povolenie na obstaranie a vývoz liekov v rámci humanitárnej pomoci. Po vyriešení tohto základného problému sme však museli riešiť aj otázku z akých prostriedkov môžeme tieto lieky pre Ukrajinu nakupovať nakoľko nie všetko sme vedeli zaobstarať bezplatne (aj keď aj toho bolo dosť). Časťou našej práce sa teda stalo oslovovanie potenciálnych donorov a zabezpečenie potrebných financií. Aj toto sa nám vďaka mnohým našim darcom, ktorým patrí naša veľká vďaka, podarilo zrealizovať. V rámci MALnS sme boli oslovení so žiadosťou o pomoc pri príchode skupiny postihnutých detí z Charkova, ktorým sme okrem cesty zabezpečili a preplatili aj rehabilitáciu a následné ubytovanie na Slovensku.

Samostatnou kapitolou boli ukrajinskí lekári a zdravotníci, ktorí na Slovensko prišli v rámci migračnej vlny. Pre týchto sme jednak poskytovali komplexný poradenský servis súvisiaci s uznaním ich vzdelania, prostredníctvom partnerov sme im zabezpečovali jazykovú prípravu, pomáhali písať životopisy a mnohým sme pomohli aj nájsť prácu. Taktiež sme pomáhali odídencom, ktorí mali zdravotné problémy nájsť na Slovensku adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Aby sme tieto témy dostali aj do popredia verejnosti a štátnych predstaviteľov, zorganizovali sme v lete Slovensko-ukrajinský medzinárodný vedecký a praktický okrúhly stôl na túto tému.

Popri všetkej tejto práci sme však nezabudli ani na naše pôvodné poslanie, ktorým je zlepšenie podmienok pre zahraničných lekárov a zdravotníkov. Aj vďaka našim aktivitám sa dočasná odborná stáž rozšírila o praktické sestry aj ambulantnú sféru. Stále sme tiež upozorňovali na a pri každej príležitosti otvárali tému pediatrov, ktorých nedostatok sa príchodom desiatok tisícov detí z Ukrajiny ešte znásobil. Dnes pri písaní týchto riadkov, môžeme konštatovať, že aj k vyriešeniu tohto dlhodobého problému sa nám podarilo svojou mierou prispieť.

V rámci štrukturálnych zmien v asociácií sme do svojho názvu doplnili slovo zdravotníkov, nakoľko sú dnes rovnako potrební ako lekári a je našou snahou pomáhať rovnako aj im. Taktiež máme novú správnu radu a odborné sektory. Našimi členmi sa okrem samotných lekárov a zdravotníkov stalo aj niekoľko významných slovenských nemocníc a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Sme súčasťou medzinárodného projektu Med-Integro v rámci Erasmus plus, ktorý má za cieľ lepšiu a systematickú integráciu zahraničných zdravotníkov prevažne z tretích krajín do EÚ. Aktívne sa podieľame na príprave a zdokonaľovaní odborných jazykových kurzov a konzultujeme porovnávanie učebných osnov s cieľom rýchlejšieho uznávania vyššej kvalifikácie ukrajinských zdravotníkov (hlavne praktických sestier).

Pri pohľade na rok 2022 teda môžeme, konštatovať, že nie všetko sa nám podarilo tak ako sme si predstavovali a pár krát sme sa dostali do slepej uličky, ale všetko čo sme spravili sme spravili najlepšie ako sme vedeli a spravili sme to hneď, keď to bolo najpotrebnejšie. Za všetky tie hodiny a dni práce patrí preto ohromná vďaka všetkým, čo sa na nej podieľali alebo ju podporovali.