Správy | MALnS

II Okrúhly stôl k integrácií ukrajinských detí na Slovensku 7.03.2023

Zástupcovia našej asociácie sa na pozvanie Komisára pre deti Prof. MUDr. Jozefa Mikloška zúčastnili už druhého okrúhleho stola na tému integrácia ukrajinských detí na Slovensku. Toto podujatia sa okrem samotného Komisára pre deti zúčastnili aj nový Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Myroslav Kastran, poradca predsedu vlády pre cezhraničnú spoluprácu Eduard Buraš, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slavomír Partila a hlavná odborníčka pre primárnu pediatriu MUDr. Emília Prokopová.

Z pohľadu tém bolo podujatie rozdelené na dva hlavné okruhy a to vzdelávanie a zdravotná starostlivosť pre deti ukrajinských odídencov. Keďže v MALnS sa prioritne venujeme zdravotníctvu tak pre nás zaujímavejšia bola práve druhá časť okrúhleho stola. Zhrnutie toho najdôležitejšieho sa Vám teraz pokúsime sprostredkovať.

Správou číslo 1 bola určite informácia, že Ministerstvo zdravotníctva SR od 1.1.2023 rozhodlo o zmene rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre deti a adolescentov od narodenia do 18 rokov + 364 dní, ktorí majú v SR poskytnuté dočasné útočisko. Od tohto dátumu už teda deti odídencov, ktorých rodičia nepracujú, majú na Slovensku plnú zdravotnú starostlivosť (viac informácií >>>).

Správa číslo 2, ktorá súvisí s tou prvou je už nami sústavne opakovaný problém nedostatku pediatrov a bohužiaľ stále nemožný vstup tých zahraničných (hlavne ukrajinských) do systému zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Jedná sa pritom o problém na ktorý poukazujeme už od samotného založenia MALnS s tým, že sme ponúkali aj riešenia, ktoré dúfajme budú v krátkej dobe prijaté a problém aspoň čiastočne pomôžu vyriešiť. Budeme sa z toho tešiť, nech už si zásluhy pripíše kto chce.

Ak teda dáme tieto dve správy dokopy výsledok je nasledovný: nápor na už dnes preplnené ambulancie (podľa informácie MUDr. Prokopovej máme aj také, ktoré evidujú 2.500 detských pacientov na jedného pediatra, čo je už nezvládnuteľné číslo pri všetkej snahe lekára) bude ešte väčší a okrem pediatrov vynesie na povrch ešte viac aj nedostatok zdravotných sestier o ktorom sme písali minule. Podľa informácií, ktoré na podujatí odzneli máme na Slovensku cca. 30.000 detí odídencov – potenciálnych nových detských pacientov. Asi by bolo skutočne prospešné aby aspoň časť pediatrov a sestier bola schopná s nimi komunikovať v ich rodnom jazyku a tým urýchlila celý proces poskytovania zdravotnej starostlivosti pre túto dnes už výraznú skupinu detí. Bohužiaľ asi to nebude konečné číslo a tiež to nebude na krátko tak skúsme využiť všetky možnosti ktoré na riešenie tohto problému máme.

Čo nás teda čaká ?

Budeme pokračovať v práci na pediatroch, až do ukončenia procesu uznávania ich diplomov na Slovensku s tým, že budeme nápomocní aj v ich príprave na úspešné zvládnutie celého procesu a ich začlenenia do systému zdravotnej starostlivosti. Tiež sme sa zamerali na možnosť, ako pomôcť ukrajinským praktickým sestrám zvýšiť svoju kvalifikáciu a dosiahnuť úroveň uznanej zdravotnej sestry. Tu sme však len na samotnom začiatku no musíme oceniť záujem niektorých kompetentných o riešenie. O všetkom Vás budeme informovať . Držme si palce.

P.S. blíži sa obdobie podávania daňových priznaní a s tým spojená možnosť poukázania časti Vašich daní našej asociácií. Budeme veľmi radi, ak nám na našu činnosť touto formou prispejete a pomôžete nám realizovať naše (aj vaše) ciele.

Viac info nájdete na >>>

Vopred ďakujeme.