GDPR

General Data Protection Regulation
Політика конфіденційності
Міжнародна асоціація лікарів у Словаччині, Panónska cesta 17, 851 01 Bratislava, Slovensko, ОГРН (IČO): 52 376 923, зареєстрована в Реєстрі недержавних некомерційних організацій, в особі голови Манучехра Бурханова (Manuchekhr Burkhanov), контакт: malns.correspondence@gmail.com, № телефону +421 908 291 997 (далі також іменоване «Тримач персональних даних» або «Тримач») інформує зацікавлену особу про виконання обов'язку про надання інформації відповідно до ст. 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року Про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (загальне регулювання захисту даних) ( далі іменований «Регламент») та Статтею 19 Закону № 18/2018 про захист персональних даних (далі – «Закон про ZPD»), надаючи інформацію нижче.

Зацікавлена ​​особа відповідно до п. 2 (e) ст. 19 Закону про ZPD, зобов'язане надати персональні дані для зазначеної нижче мети, інакше неможливо укласти договір з обслуговування, який зацікавлена ​​особа виявила бажання укласти. При наданні послуг спеціальні приписи (наприклад, Закон № 404/2011 Про перебування іноземців) вимагають надання правильних персональних даних, інакше неможливо надати замовникам необхідні послуги.

1. Ідентифікаційні дані та контактні дані власника:
Власник персональних даних: Міжнародна асоціація лікарів у Словаччині, Panónska cesta 17, 851 01 Bratislava, Slovensko, ОГРН (IČO): 52 376 923, зареєстрована в Реєстрі недержавних некомерційних організацій, в особі голови Манучехра Бурханова (Manuchekhr Burkhanov), контакт: malns.correspondence@gmail.com, № телефону +421 908 291 997.

2. Правова основа та мета обробки персональних даних
2.1 Мета: укладання договору та переддоговірні відносини
Правова основа:
п. 1 b) та c) Ст. 6 Регламенту чи п. 1 b) та c) ст. 13 Закону про захист персональних даних: обробка персональних даних необхідна для виконання договору, стороною якого є заінтересована особа, або для здійснення переддоговірного заходу на підставі заяви заінтересованої особи.
Утримувач цим повідомляє замовника як зацікавлена ​​особа про те, що в процесі укладання договору він оброблятиме персональні дані без згоди зацікавленої особи, оскільки обробка персональних даних виконуватиметься в рамках переддоговірних відносин, а обробка персональних даних необхідна для укладання договору щодо надання необхідних послуг.

2.2 Мета: розсилання інформаційних бюлетенів, новин тощо.
Правова основа:
п. 1 a) Ст. 6 Регламенту або п. 1 a) ст. 13 Закону про захист персональних даних: заінтересована особа надала згоду на обробку своїх персональних даних принаймні для однієї конкретної мети.
Цим власник повідомляє клієнта як зацікавлену особу про те, що якщо він зацікавлений у розсилці інформації про зміни в системі надання необхідних послуг, інформаційних бюлетенів, новин тощо без укладання договору з обслуговування з власником, власник буде використовувати його адресу електронної пошти, за яким буде запитану інформацію надсилати протягом 48 місяців.
Утримувач цим заявляє, що персональні дані оброблятиме відповідно до норм моралі та діятиме таким чином, щоб це не суперечило Закону про захист персональних даних та Регламенту.

3. Час зберігання персональних даних
Час зберігання персональних даних для цілей згідно з пунктом 2.1: конкретний період часу - час, вказаний законом для застосування прав та обов'язків, що випливають із договору. Цей період неможливо заздалегідь визначити, оскільки представництво у разі судових справ чи їхній захист може тривати кілька років.

4. Права зацікавленої особи
Зацікавлена ​​особа має право:
• вимагати від власника доступу до персональних даних, що стосуються відповідної зацікавленої особи,
• на виправлення персональних даних,
• на видалення персональних даних або обмеження обробки персональних даних;
• заперечувати проти обробки персональних даних, а також проти права на передачу персональних даних;
• відкликати свою згоду будь-коли,
• подати клопотання про відкриття розгляду згідно з §100 Закону про захист персональних даних.

Зацікавлена ​​особа може вимагати здійснення вищевказаних прав у будь-який час, а саме електронною поштою: malns.correspondence@gmail.com, або письмово на поштову (юридичну) адресу власника. Утримувач опрацьовує заяву зацікавленої особи щодо вищезгаданих прав у встановлені законом строки.