Správy | MALnS

NULA ukrajinských sestier v slovenskom zdravotníckom systéme...

Aj keď Ministerstvo zdravotníctva v minulom roku avizovalo zjednodušenie systému uznávania diplomu pre ukrajinské sestry s ukončeným bakalárskym vzdelaním, ktorým by sa pre ne otvorila možnosť plnohodnotne uplatniť svoju kvalifikáciu v slovenskom zdravotníctve, o reálnom výsledku hovorí už nadpis tohto príspevku. Dalo by sa ironicky poznamenať, že debata o ukrajinských sestrách v slovenskom zdravotníctve je „debata o ničom“.

Aby sme však lepšie pochopili v čom je problém a aké sú možné riešenia je potrebné vypočuť si názor tých, ktorí hľadajú cestu a spôsob riešenia (a samozrejme vedia o čom hovoria).

Presne taká bola utorková relácia „Z prvej ruky“ na ktorej spolu s prezidentkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pani Ivetou Lazorovou diskutovala aj zakladateľka Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku pani Alona Kurotová.

A na záver len prianie aby si ju dobre pozreli aj všetci zodpovední, lebo problém ktorým je nedostatok sestier v našom zdravotníctve sa sám nevyrieši (a bude horšie).