Správy | MALnS

„Neviditeľní“ farmaceuti ako skrytý potenciál slovenského zdravotníctva

Keď sme predvlani menili názov našej asociácie a pridávali sme „ a zdravotníkov „, okrem setier sme už vtedy mysleli aj na farmaceutov, o ktorých sa síce zďaľeka toľko nehovorí, ale bez nich by celý systém zdravotnej starostlivosti nefungoval. Aj keď bohužiaľ v časti verejnosti stále prevláda „stará urbálna legenda“ o predavačoch v bielych plášťoch, tak nám, ktorí sa zdravotníctvu (a jeho problémom) venujeme, je jasné, že je to ďaleko od pravdy a potenciál je ešte väčší.

Farmaceut je častokrát prvý odborník, krorý sa s pacientom stretne a môže mu pomôcť vyriešiť jeho menej závažný zdravotný problém už v počiatku, bez návštevy (a zaťažovania) lekára. Tiež je tým posledným kontrolórom nastavenia liečby a určenia diagnózy pri vydávaní liekov na predpis čo si mnohí z nás ani neuvedomujú. To však zďaleka nie je všetko.

V zmysle novely zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach prijatej v lete minulého roka už budú môcť farmaceuti vykonávať očkovania proti chrípke dospelej populácie aj priamo v lekárni, čo môže pomôcť zlepšiť situáciu v zdravotníctve hlavne v chrípkovom období bez dodatočného zaťaženia lekárov.

Je to síce len jeden krok, ale určite správnym smerom, ak je našim cieľom čo najviac odľahčiť všeobecných lekárov, ktorých dlhodobý nedostatok a zlá veková štruktúra je všeobecne známa. V prípade farmaceutov síce nie je situácia taká kritická a ani tak mediálne prezentovaná, ale ak si otvoríte pracovný portál nájdete tam vyše 200 pracovných ponúk na túto pozíciu.
Problém s odchodom našich absolventov ale aj starších špecialistov smerom na západ (áno Čechy sú pre nás nielen geograficky ale často aj mentálne na západe) je pritom podobný ako v celom zdravotníctve. Riešenie je podobne ako pri lekároch a sestrách aj v integrácií farmaceutov z tretích krajín do nášho zdravotníctva.
My v MALnS sa dlhodobo snažíme sprístupniť prácu v slovenskom zdravotníctve aj pre odborníkov zo zahraničia, dnes prevažne z Ukrajiny, a po lekároch a sestrách prišli na rad aj farmaceuti, ktorým chceme pomomôcť lepšie a rýchlejšie zvládnuť skúšky potrebné na výkon ich povolania na Slovensku. Aj preto ako partneri medzinárodného projektu Med-Integro (Erasmus+) ponúkame farmaceutom pripravujúcim sa na doplňujúce skúšky absolvovať 3 a 4 fázu odborných kurzov slovenského jazyka pre farmaceutov, ktoré pripravila akreditovaná jazyková škola iCan v spolupráci s Med-Integro s.r.o.. Kurz začína 1. februára a je preto najvyšší čas sa prihlásiť.

VIAC O KURZE

P.S. Keď už sme pri tých skúškach, pri farmaceutoch ostala nezmenená cena 620 euro, čo je pre mnohých príliš vysoká suma a bolo by preto určite vhodné, aby sa táto cena znížila podobne ako pri lekároch aspoň na 500 euro. Veríme, že kompetentní sa nad tým zamyslia.