Новини | МАЛнС

Медична допомога іноземцям (тимчасовий притулок)

Обсяг медичної допомоги


Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки у рамках надання медичної допомоги відповідно до § 2 абз. 3 Закону №. 576/2004 Зб. про медичне обслуговування сплачує за іноземця витрати за надання невідкладної медичної допомоги (який подав заяву про надання тимчасового притулку і який не має державного медичного страхування) через відповідний центр підтримки відповідно до територіального поділу установ Міграційного управління Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки, що надають притулок. У випадках, що заслуговують на особливу увагу, якщо на підставі індивідуальної оцінки стану здоров'я іноземця виявлено особливі потреби, то будуть оплачені і витрати, що виходять за рамки невідкладної медичної допомоги.


Відповідно до цього Закону медичний працівник не може відмовити у наданні невідкладної медичної допомоги. Міграційне управління Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки з питань надання медичної допомоги видасть іноземцю (який подав заяву про надання тимчасового притулку) документ на право на надання медичної допомоги («зелена карта», див. зразок).


Підтвердження права на надання медичної допомоги іноземцю, який просить про надання тимчасового притулку


 „ЗРАЗОК“Цей документ не підлягає передачі і дійсний лише при дійсному посвідченні іноземця на тимчасовий притулок, виданому Міграційним управлінням Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки.

                                                                                                                                                           Порядок звітності про надану медичну допомогу:

  • При відвідуванні медичного закладу іноземець, який просить про надання тимчасового притулку, зобов’язаний вказати діючий документ про право на надання медичної допомоги іноземцю, який просить про надання тимчасового притулку (“зелена карта”) та діюче посвідчення іноземця, який просить про надання тимчасового притулку.
  • В основних розрахункових документах (основний розрахунковий документ відділення, основний розрахунковий документ з лікарського кабінету) не вказується номер страхової компанії але вказуються літери «MÚ» та дата народження поряд з іменем страхувальника. Те ж саме стосується рецептів та ваучерів.
  • Рахунок-фактура повинна відповідати вимогам згідно з Законом №. 431/2002 Зб. про бухгалтерський облік із змінами. Невід’ємною частиною рахунка-фактури є такі додатки: основні розрахункові документи з лікарського кабінету, фотокопія «Довідки про надання медичної допомоги», виданої міграційним управлінням Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки, запис про лікування, відп. медичний висновок (видається в кабінеті лікаря, видається в стаціонарному відділенні), медичний рецепт (видається аптекою), медичний ваучер на медичний виріб (видається амбулаторією, аптекою) або наказ на транспортування за станом здоров'я (видається перевізником).
  • Постачальник медичних послуг виставить рахунок на адресу виставлення рахунку: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Pribinova 2, 812 72 Bratislava. IČO: 00151866, DIČ: 2020571520.
  • Медичний працівник надсилає рахунок-фактуру разом із додатками на адресу: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava.
  • У разі неправильно виставленого рахунка-фактури постачальник видасть на рахунок-фактуру коригувальний документ, який буде доставлено на адресу VšZP. Після перевірки документів VšZP надішле документи до відповідного центру підтримки, який відшкодує надавачам фактичні витрати на медичне обслуговування.

Контакти для можливої ​​консультації щодо медичної допомоги, яка надається іноземцям, які просять надати тимчасовий притулок:


Міграційне управління МВС СР

Pivonková 6

812 72 Bratislava


Тел. контакт: 02/48 254 104

02/48 254 112, 0908 799 933Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Panónska cesta 2

851 04 Bratislava


Тел. контакт: 02/20 824 840

Новини асоціації