Správy | MALnS

Poďakovanie od charitatívnej organizácie "Dobročinná nadácia "Sme s Ukrajinou"

Charitatívna organizácia "Dobročinná nadácia "Sme s Ukrajinou" získava finančné prostriedky a humanitárny tovar od zahraničných a domácich partnerov na účely ďalších cielených dodávok potravín, liekov a základného tovaru koncovým užívateľom v "horúcich" oblastiach našej krajiny.
Tento list potvrdzuje, že sme pravidelne dostávali humanitárnu pomoc od Medzinarodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku (MALnS) na základe Memoranda o spolupráci v oblasti humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Táto spolupráca nám umožňuje zabezpečiť lieky potrebné na presun do jednotiek ozbrojených síl ukrajiny, jednotiek územnej obrany a poriadkových síl v regióne. Najmä posledná pomoc bola použitá na materiálne zabezpečenie a riadne fungovanie Regionálnej klinickej traumatologickej nemocnice, mestského neziskového podniku Charkovskej oblastnej rady, Charkov, Saltivské šose, dom 266, stavba В.
Píšeme vám s prosbou o pokračovanie vašich charitatívnych aktivít a o pokračovanie dodávok zdravotníckeho materiálu pre komunitu v Charkovskej oblasti.
V mene obyvateľov Charkova a Charkovskej oblasti by sme chceli vyjadriť hlbokú vďaku Slovenskej republike a vašej organizácii za starostlivosť o ľudí v tomto veľmi ťažkom období pre našu krajinu!
Budeme sa tešiť na vašu pomoc a podporu!
Správy združenia