Správy | MALnS

Povinná konzultácia s pediatrom pred nástupom do školy na Slovensku

Na Slovensku sa aktívne diskutuje o zavedení povinného vzdelávania pre všetky deti. To znamená, že všetky deti budú musieť mať pred nástupom do školy pediatrické osvedčenie. Rodičia detí s dočasným štatútom utečencov by tomu mali venovať osobitnú pozornosť, pretože mnohé deti žijúce na Slovensku ešte nemajú rodinného lekára a získanie takéhoto potvrdenia môže byť pre ne kritickým momentom.

Pediatrické potvrdenie pred nástupom do školy obsahuje informácie o zdravotnej prehliadke dieťaťa, ako aj o stave očkovania, pretože informácie o očkovaní sú tiež povinnou súčasťou potvrdenia o nástupe do školy. Rodičia by mali navštíviť pediatra, aby získali toto potvrdenie a vyplnili potrebné formuláre. Je to dôležitý krok na zabezpečenie zdravia detí a tiež na zabránenie šírenia chorôb medzi školákmi.

Dotazník pediatrického vyšetrenia (vyplní sprevádzajúca osoba z Ukrajiny pred umiestnením dieťaťa do kolektívneho zariadenia v Slovenskej republike).