Správy | MALnS

HELP: Ako zvládnuť migračnú krízu v zdravotníctve

Som zástupkyňa Medzinárodnej asociácie lekárov a iných zdravotníkov (malns.sk) a máme tu migračnú krízu v spoločnosti ale aj v zdravotnom systéme. Sme organizácia, ktorá združuje zahraničných zdravotníkov a chceme pomôcť krajanom ako aj krajine v ktorej žijeme. Tu sú naše návrhy zvládnutia migračnej krízy v bodoch.

Spolocné body

 1. Hlavný komunikačný kanál s občanmi by mohol byt na jednej stránke ua.gov.sk
 2. Mame zoznam zahraničných zdravotníkov a prekladateľov, ktorí ovládajú ukrajinčinu resp. ruštinu. Môžeme spoločne zriadiť linku pomoci pre nemocnice a prepojenie na zdravotníka alebo prekladateľa, ktorý ovláda jazyk.
 3. Vytvorenie sieti ambulantných lekárov pre utečencov v aplikácii a management pacienta.

Systémové riesenia

Príchod zdravotníkov a ich príprava v bodoch. Ak nastavíme podmienky pre ich príchod tak nepôjdu ďalej na západ.

 1. Prichádza veľká migračná vlna, ktorú by sme mohli zachytiť a ak nastavíme podmienky, ponúkneme prípravu a podporu pre výkon zdravotníckeho povolania aj využiť. Teraz idu ďalej na západ, čo je škoda, keďže prechádzajú našim územím a boli by veľmi potrební aj u nás.
 2. Jazyková a odborná príprava pri VUC, ktorá by bola hradená štátom. VUC vedia koľko zdravotníkov potrebujú, majú reálne štatistiky, majú ubytovanie, vedia ich podporiť na lokálnej úrovni a zamestnať tam, kde sú najviac potrební.
 3. Štátna jazyková a odborná príprava zdravotníka trvá rok. Študent medicíny sa dostane do systému o 10 rokov.
 4. Zavedenie kvót v prípade štátom hradenej prípravy, napríklad max 30% lekárov/sestier/zubárov/farmaceutov do prípravy na základe predikcie nedostatku v odbore.
 5. Zjednodušený imigračný proces príchodu pre zdravotníkov – národne vízum a prioritne podanie žiadosti (napr. Rusko – teraz ich sem dostáť nevieme), pobyt za účelom štúdia alebo zamestnania (Ukrajina). Dočasne útočisko pre zdravotníka je možne, ale keďže ho chceme udržať oplatí sa, aby sme mu ponúkli zjednodušenú možnosť zostať na Slovensku.
 6. Zvýšiť úroveň spolupráce všetkých statných inštitúcii a ministerstiev participujúcich na tomto procese – ua.gov.sk.
 7. Príprava sestier pri domovoch sociálnych služieb, tak budú mat zabezpečenie nie len prácu ale aj bydlisko.
 8. Príprava lekárov/zubárov/farmaceutov pri jazykových školách v kraji a prax v nemocnici na základe Dočasnej obrodnej stáže zo zákona o poskytovateľoch ZS. Treba rozšíriť možnosť praxe na stredoškolské sestry, zubárov, farmaceutov a na ambulantný sektor.
 9. Umiestnenie študentov medicíny do našich škôl – systém pokračovania v štúdiu. Veľa študentov medicíny nevie čo ďalej. Vieme o 200 indických študentoch medicíny. Tu však treba výrazne zvýšiť úroveň jazykovej prípravy tak, aby boli po ukončení štúdia schopní ostať a pracovať na Slovensku a nie len získali vzdelanie a odišli.

Ako môže pomôcť každý z nás


Aktuálne články Alony Kurotovej sú dostupné aj na dennikn.sk