Správy | MALnS

Čo ďalej po doplňujúcej skúške?

Vážení zdravotnícki pracovníci,

Ešte raz blahoželáme všetkým lekárom a zubárom, ktorí úspešne absolvovali doplňujúcu skúšku. Dnes vám chceme povedať o ďalších krokoch, ktoré vám umožnia posunúť sa k profesionálnej kariére v slovenskom zdravotníctve.

V nasledujúcich dňoch majú všetci lekári, ktorí sa zúčastnili kvalifikačnej skúšky v Martine v dňoch 12.10-16.10.2020, dostať protokol od Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine (Univerzita Kamenského) s oficiálnymi výsledkami skúšky. Potom budú lekári, ktorí úspešne zložili skúšku, musieť:
Odoslať žiadosť na Ministerstvo školstva o vydanie rozhodnutia o uznávaní kvalifikácie (doklad o odbornej kvalifikácii). Musíte si k tomu pripraviť:
  • Notársky overenú kópiu protokolu o úspešnom zložení doplňujúcej skúšky, ktorá bola doručená od Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine,
  • Overenú kópiu rozhodnutia o nostrifikácii diplomu (rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní)
  • Žiadosť napísanú vo voľnej forme o vydanie dokladu o lekárskej kvalifikácii (na požiadanie e- mailom na malns.correspondence@gmail.com

Adresa na zasielanie vyššie uvedených dokumentov:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 813 30 Bratislava.

Ministerstvo školstva vydá doklad o uznaní kvalifikácie do 30 dní od prijatia žiadosti a dokladov.

Po obdŕžaní vyššie uvedeného dokumentu sa musíte zaregistrovať v Slovenskej lekárskej komore alebo v Slovenskej komore zubných lekárov:
Slovenska lekárska komora: registerslk@lekom.sk
Slovenska komora zubných lekárov: riaditel@skzl.sk

Na výkon zdravotníckej činnosti musia všetci zdravotnícki pracovníci po zložení kvalifikačnej skúšky absolvovať na Ministerstve zdravotníctva aj skúšku zo znalosti slovenského jazyka.

V súčasnosti je v období pandémie a počas krízovej situácie na Slovensku vykonanie jazykovej skúšky pozastavené, je možné ju nahradiť čestným vyhlásením o ovládaní znalosti slovenského jazyka. Túto skúšku však bude potrebné v každom prípade absolvovať do 90 dní od zrušenia krízovej situácie. Vzorové čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť z vyššie uvedeného odkazu.

A hoci sa vykonanie jazykovej skúšky v súčasnosti odkladá, potreba jej zloženia zostáva nezmenená. Dobrá znalosť jazyka je koniec koncov dôležitou súčasťou nielen úspešného zloženia skúšky, ale aj odbornej činnosti každého lekára.

Preto považujeme za dôležité informovať vás, že od 09.11.2020 začne jazyková škola iCan s výučbou kurzu lekárskej terminológie, ktorá predstavuje 2. fázu jazykového vzdelávania zahraničných zdravotníckych pracovníkov. Kurz je určený na 10 týždňov (2,5 mesiaca), lekcie sa konajú dvakrát týždenne dve akademické hodiny. Úroveň znalosti slovenského jazyka požadovaná pre účasť na kurze: A2.

Medzi témy kurzu patria osobitosti zberu anamnézy, komunikácia s pacientom a jeho príbuznými, sociálna lexika zdravotníckeho personálu a špecifiká práce so zdravotnou dokumentáciou. Preto je kurz vhodný pre tých lekárov, ktorí práve zložili skúšku, aj pre tých, ktorí sa na ňu pripravujú na jar 2021.

Ak sa chcete prihlásiť na kurz alebo získať viac informácií, napíšte. Cena kurzu: 299€. Pripomíname, že pre členov našej asociácie platí 10% zľava na všetky kurzy pre lekárov v iCan School.