Správy | MALnS

MALnS získala povolenie

MALnS získala povolenie od ministra zdravotníctva vyvážať lieky v rámci humanitárnej pomoci na Ukrajinu. Ku dnešnému dňu sme podľa našich informácií jedinou organizáciou tohto druhu, ktorá má právo vyvážať lieky na Ukrajinu. Povolenie na vývoz liekov je niečo, čo možno skutočne považovať za úspech.MALnS ďakuje Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky za túto príležitosť.


Pred MALnS je však aj ďalšia úloha, získať povolenie na nákup liekov na Slovensku a potom samozrejme ešte zabezpečiť financovanie týchto nákupov. Z tohto dôvodu je od 15. apríla na Ministerstve vnútra zaregistrovaná verejná zbierka.

Budeme radi ak nám teda finančne prispejete a pomôžete nám v tomto potrebnom projekte.

PODPOROVAŤ AKTIVITY MALNS NA UKRAJINE