Správy | MALnS

OD MARCA štartujeme

Na Slovensku dlhodobo riešime problém s nedostatkom odborného zdravotníckeho personálu na všetkých úrovniach. Ako jednu z možností riešenia vidíme väčšie otvorenie sa slovenského zdravotníctva cudzincom a v MALnS sme sa preto vždy snažili nájsť pre nich spôsob ako toto dosiahnuť. Jednou z hlavných prekážok v celom procese je znalosť jazyka potrebná na absolvovanie odbornej skúšky ale aj samotný výkon povolania. Tu by sme mohli prístup Slovenska k tejto problematike označiť za dlhodobo ľahostajný (až skôr negatívny) aj keď v poslednom období vidíme isté pozitívne zmeny . Bohužiaľ dôvodom je až najväčší vojnový konflikt od druhej svetovej vojny prebiehajúci u našich susedov, ktorý vyhnal zo svojich domovov milióny ľudí nás konečne prinútil niečo na tomto prístupe zmeniť. Veď vyše stotisíc odídencov je aj sto tisíc potenciálnych pacientov a s ich príchodom sa problém začal narýchlo, nekoncepčne a často amatérsky riešiť. Pozitívne boli niektoré úpravy legislatívy (napr. zavedenie a rozšírenie dočasnej odbornej stáže pre všetkých zdravotníkov) ako aj isté úľavy spojené s uznaním vzdelania (napr. nevyžaduje sa apostila na diplome) ale koncepčnou prípravou sa nikto nezaoberal. Je pravda, že sa vytvorilo niekoľko kurzov ale väčšinou bez akýchkoľvek skúseností s výučbou slovenského jazyka cudzincov. Všetkým je nám pritom jasné, že pripraviť lekára na zvládnutie odbornej skúšky v slovenčine je niečo iné ako naučiť cudzinca objednať si jedlo v reštaurácií.

Keďže nám je celý problém dlhodobo dôverne známy, od svojho vzniku sme sa snažili spolu s našimi partnermi vytvoriť špecializovaný 4 fázový kurz zameraný na jazykovú prípravu zahraničných zdravotníkov. Cieľom kurzu nie je len príprava na samotné rozdielové skúšky ale aj rýchlejšia adaptácia v slovenskom zdravotníctve a plnohodnotné využitie kvalifikácie.

Od roku 2022 sme partnerom medzinárodného projektu Medintegro (Erasmus+), cieľom ktorého je vytvoriť jednotnú platformu prípravy zahraničných zdravotníkov pre Slovensko, Českú republiku a Lotyšsko. Grantom celého projektu je akreditovaná jazyková škola iCan, ktorá sa na výučbu slovenčiny pre cudzincov zameriava už od svojho vzniku v roku 2016. Dnes už máme celý 4 fázový kurz sfinalizovaný a radi by sme naň pozvali všetkých zdravotníkov, či už sa jedná o lekárov , farmaceutov, stomatológov alebo sestry. Ambíciou kurzu je naučiť zahraničného zdravotníkov slovenský jazyk od úplného začiatku (1. a 2. fáza – všeobecná a medicínska slovenčina) po zvládnutie rozdielovej skúšky a prácu v zdravotníctve ( 3. fáza - príprava na rozdielové skúšky a 4. fáza – právne minimum pre zahraničných zdravotníkov). Keďže rozdielové skúšky sú rozdielne pre sestry , lekárov, farmaceutov a stomatológov, naša 3. fáza kurzu je pripravená v štyroch variantoch presne podľa typu zdravotníckeho povolania.

Chceli by sme preto všetkých pozvať na kurzy tretej a štvrtej fázy ktoré otvárame 1.3.2024.

Tieto dve fázy kurzu ponúkame všetkým účastníkom s 50% zľavou (samozrejme naši členovia majú aj svoju 10% zľavu ako ďalší bonus). Cena kurzu je teda 350 euro za obe fázy. Do kurzu sa samozrejme môžu prihlásiť všetci, teda aj tí, ktorí už na Slovensku pracujú a chceli by si svoje jazykové schopnosti ešte vylepšiť. Veríme tiež, že kurz bude zaujímavý aj pre zamestnávateľov, ktorí môžu takouto podporou svojich zahraničných pracovníkov výrazne zvýšiť ich efektivitu a zlepšiť celkovú atmosféru na pracovisku.

Pre viac informácií a prihlásenie sa na kurz navštívte stránku

PRIHLÁSIŤ SA NA KURZ