Správy | MALnS

Rezidentský program

Na Slovensku existuje tzv. Rezidentský program pre lekárov prvého kontaktu (všeobecní lekári a pediatri), ktorý je financovaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky za účelom zvýšenia ich počtu. Do programu sa môžu zapojiť lekári, ktorí spĺňajú viacero podmienok: absolvovali vysokoškolské štúdium, sú zapísaní v registri lekárov a práve neabsolvujú internatúru ( prax začínajúceho lekára ). Pre týchto lekárov boli vytvorené podmienky na zaučovanie pri kurátoroch - lekároch, ktorí často majú vlastnú súkromnú prax a sú pripravení poskytnúť im individuálny prístup.

Tento program by mohol byť ideálnym miestom na zaučenie zahraničných lekárov pred skúškou, ale bohužiaľ je tu veľká prekážka. Môžete sa doňho prihlásiť iba po splnení všetkých podmienok, to znamená až po skúške, keď zahraničný lekár už v zásade nepotrebuje pomoc.

Medzinárodné združenie vidí v tejto oblasti príležitosti na manévrovanie a zlepšenie situácie s nedostatkom lekárov, ak by boli tí, ktorí sú zodpovední za jej riešenie, ústretovejší.