Správy | MALnS

MALnS sa zúčastnila medzinárodnej vedecko-praktickej konferencie "Moderné trendy v rozvoji bioekonomiky"

Vzdelávacie a výskumné laboratórium ekonomickej teórie a bioekonomiky Katedry ekonomickej teórie Fakulty agrárneho manažmentu НУБіП Ukrajiny nás pozvalo na medzinárodnú vedecko-praktickú konferenciu "Moderné trendy v rozvoji bioekonomiky" venovanú 125. výročiu založenia НУБіП Ukrajiny, ktorá sa konala v dňoch 09.-10. júna 2023.
Na konferenciu boli pozvaní domáci a zahraniční vedci, odborníci z praxe, experti v oblasti bioenergetiky, doktorandi a uchádzači o štúdium, ako aj študenti.
Konferencia sa konala s využitím prostriedkov video a audio komunikácie.
Pracovnými jazykmi konferencie boli ukrajinčina, angličtina, poľština a nemčina.
Program konferencie zahŕňal nasledujúce sekcie:
Sekcia 1: "Rozvoj výroby a využívania biozdrojov v poľnohospodárstve"
Sekcia 2: "Perspektívy rozvoja bioekonomiky v oblasti zdravia".

Účasť na vedecko-praktickej konferencii o biohospodárstve bola pre nás príležitosťou na prehĺbenie našich vedomostí a výmenu skúseností s ostatnými účastníkmi. Mimoriadne cenné bolo vypočuť si prezentácie popredných vedcov a odborníkov z praxe, ktorí sa podelili o svoje úspechy a pokrok pri uplatňovaní bioekonomických inovácií.
Alyona Kurotova, viceprezidentka MALnS, a Dmytro Konyshev, prezident USBA (Bratislava), vo svojej prezentácii načrtli kľúčové ustanovenia organizácie spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou v oblasti poskytovania pomoci obyvateľstvu postihnutému vojnou.