Správy | MALnS

Newsletter Ministerstva zdravotníctva SR - skúška zo slovenského jazyka

Dobrý deň, vážení lekári!

V uplynulých dňoch mnohí zahraniční lekári dostali od Ministerstva zdravotníctva oznámenie o potrebe prihlásiť sa na skúšku zo slovenského jazyka. List bol zaslaný aj lekárom, ktorí úspešne absolvovali doplňujúcu skúšku.

Občianske združenie Medzinárodná asociácia lekárov a zdravotníckych pracovníkov na Slovensku požiadala Ministerstvo zdravotníctva SR o oficiálnu odpoveď, pretože tento list dostali mnohí zdravotnícki pracovníci, ktorí sú členmi nášho združenia a boli znepokojení požiadavkou dodatočne absolvovať skúšku znalosti slovenského jazyka. Ministerstvo nám písomne potvrdilo, že cudzinec, ktorý úspešne vykonal doplňujúcu skúšku nemá povinnosť absolvovať na MZ SR overenie ovládania štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon zdravotníckeho povolania.

Požiadavka absolvovať skúšku zo znalosti slovenského jazyka sa vzťahuje len na tieto kategórie zahraničných lekárov:

1. tí zahraniční lekári/zubári z tretích krajín, ktorí získali nostrifikáciu pred rokom 2016, t. j. nepodstúpili doplňujúcej skúške.

2. tí zahraniční lekári/zubári, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium na Slovensku, ale nie v slovenskom jazyku.

3. tí zahraniční lekári/zubári, ktorí majú diplom z inej krajiny EÚ, ktorý je na Slovensku automaticky uznávaný a nevyžaduje absolvovanie kvalifikačnej skúšky.