Správy | MALnS

Uznanie lekárskych diplomov

Našim návrhom je to, aby sa uznanie diplomov preložilo na lekárske fakulty a vysoké školy, podobne, ako je to na Slovensku, napríklad, pri neregulovaných povolaniach, ale v Čechách to ide aj s lekármi.

Ministerstvo školstva by mohlo byť druhostupňovým orgánom a mať na starosti, napríklad, odvolania. Tak školy spoznajú svojich zahraničných kolegov a možno začnú viac komunikovať. Ministerstvo školstva je v súčasnosti v procese uznania vzdelania len zbytočným byrokratickým medzikrokom.