Správy | MALnS

Aké majú problémy zahraniční zdravotníci na Slovensku ?

Aké majú problémy zahraniční zdravotníci na Slovensku ? Ako by sa to dalo riešiť ? Či môžu byť prínosom na Slovensko ?

O tom povedala pre zdravotnícke noviny Alona Kurotova - zakladajúci člen Medzinárodnej asociácií lekárov a zdravotníkov na Slovensku.
V článku sa dočítate o problémoch ukrajinských lekárov na Slovensku a ich riešení:

  • jazykové kurzy pre lekárov,

  • odborná stáž na ambulancie

  • uznanie vzdelania ukrajinských sestier

  • poplatky a náklady za uznanie diplomu
Správy združenia