Správy | MALnS

Koľko ukrajinských detí navštívilo pediatra podľa kraja

Fakty a skúsenosti z krajov

Bratislavský kraj
UA detí - 12 420

Poliklinika Rovniakova ukončuje svoju činnosť k 31.12.2023.
Od 1.11.2023 začína činnost ambulancia pre UA deti v NUDCH (1 UA pediatrička v rámci DOS - cca 3500 kariet).
• Deti aj u primárnych pediatrov - najviac stred mesta.

Trnavský kraj
UA detí - 3 427

• Deti sú v jednotlivých ambulanciách - max. do 50 detí.
• Gabcikovo - cca 350 detí v DS.

Nitriansky kraj
UA detí - 3 596

• Deti v ambulanciách podľa bydliska. Sami lekári „zastropovali" počet na 100 detí.
• V meste Nitra je toho času 851 UA detí.
• Velká pomoc COMMIN centra - zamestnávajú UA, ktori žijú v meste dlhšie, pomáhajú s prekladmi očkovacích preukazov a navigáciou rodičov v systéme.

Žilinský kraj
UA detí - 3 927

• V nemocniciach v Žiline a v Dolnom Kubíne v prevádzke ambulancie pre UA deti. V Žiline na plný úväzok, v Dolnom Kubíne 2 x týždenne.
• Ostatné deti sú ošetrované v jednotlivých ambulanciách primárnych pediatrov.

Banskobystrický kraj
UA detí - 2 296

• DFNsP prevádzkuje ambulanciu pre UA deti - v pohode.
• Ostatné deti sú ošetrované v jednotlivych ambulanciách primárnych pediatrov.

Prešovský kraj
UA detí - 3 136

• V 3 okresoch (Bardejov, Stropkov a Humenné) z 13 okresov VÚC na týždňovej báze rozpisuje zdravotnú starostlivosť o UA deti.
• Ostatné okresy podía miesta bydliska detí.
• FNsP Prešov prevádzkuje centrum pre UA deti aj so špecializovanou zdravotnou starostlivosťou.

Košický kraj
UA detí - 5 050

• Deti sú v starostlivosti primárych pediatrov v kraji.
• UNLP Košice prevádzkuje ambulanciu pre UA v rámci infektologickej kliniky - ošetrenie aj detí.

Trenčiansky kraj
UA detí - 2 897

• Deti sú ošetrované v jednotlivých ambulanciách primárnych pediatrov.

Celkovo môžeme vidieť, že existujú regionálne rozdiely v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre Ukrajinské deti na Slovensku, pričom niektoré regióny majú špecializované centrá a ambulancie, zatiaľ čo v iných sa starostlivosť poskytuje hlavne v rámci ambulancií primárnych pediatrov. Taktiež možno pozorovať snahu o adaptáciu na špecifické potreby Ukrajinských detí v každom regióne. V budúcnosti by mohlo byť dôležité sledovať efektívnosť týchto opatrení a prípadné ďalšie prispôsobenia na základe skúseností a potrieb komunity.

informácie sú čerpané z MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVA SR