Pre tých, ktorí sú ochotní finančne podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti, je tu možnosť prispieť neziskovej organizácii.

Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku (MALnS):
IBAN: SK7283300000002102092005
Názov banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky,
Adresa banky: Dunajská 1, 811 08 Bratislava
Váš dar
Total: